НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

ДОБРО ДОШЛИ ГОСТИ МИЛИ

  Изложба куварица

 

У Народном музеју у Аранђеловцу постоји Збирка куварица, шибицара и чешљара.

Стручни рад аутора Лиле Дробац-Крстић, "Куварице аранђеловачког краја" објављен је у Зборнику радова Народног музеја у Аранђеловцу, "Шумадијски записи VII", Аранђеловац, 2013.

Из текста:
... Појам куварица, за бело извезено платно које се качило на зид изнад шпорета, стола, умиваоника или изнад узглавља, опште је прихваћен у аранђеловачком крају. При обиласку терена и сакупљању куварица уочено је да нико од саговорника не користи израз дозидница (који је, иначе, уобичајен код појединих аутора). У једном случају среће се назив зидница, али реч је о породици пореклом из околине Призрена. Неки дародавци су на питање: “Да ли имате куварицу?” одговарали: “Мислите на ону крпу за зид?!” Из тог разлога смо, поред термина куварица, користили и термин платно за зид за сва она извезена платна која се каче на зид, а немају мотиве из кухиње и у порукама не величају способности и вештине домаћице, мада и ту има одступања: старији мештани куварицом називају све врсте платна за зид. Прикупљене куварице су “дошле” са разних страна: из Хрватске, Војводине, источне Србије и са Косова, што потврђује интензивнија миграциона кретња у другој половини ХХ века.
Куварице су задржане до данашњих дана у појединим сеоским кућама, али и у летњим кухињама градског становништва, као успомена на везилачко умеће бивше или показивање спретних руку садашње домаћице.
Мотиви који преовлађују на куварицама су идиличне слике из живота породице: домаћица, вредна, уредна и способна, поред шпорета са шерпама у којима се кува ручак, муж и жена око шпорета, девојчица поред шпорета, загрљени пар, деца која се играју, беру цвеће или плешу, бокал и лавор.... Куварице употпуњују и текстови који истичу основни мотив.
Куварице су подељене у 10 група:
1. Породичне,
2. Љубавне,
3. Хигијенске,
4. Патриотске,
5. Kуварице са холандским мотивом,
6. Дечје,
7. Креветске,
8. Шаљиве,
9. Религиозне, и
10. Остале....