НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

Стручне службе Народног музеја Аранђеловац

БИБЛИОТЕКА

Стручну музејску библиотеку чини фонд од преко 3300 књига (монографија, каталога изложби и збирки, водича, енциклопедија...) и више од 2100 свезака стручне периодике. Овај фонд се перманентно увећава, пре свега путем размене публикација са сродним установама и путем поклона, а мањим делом куповином најнеопходнијих књига. Посебно опремљен простор за музејску Библиотеку не постоји, већ су књиге смештене у полицама у две канцеларије за кустосе.
Владан Миливојевић, кустос

.