НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

Стручне службе Народног музеја Аранђеловац

СЛУЖБА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Од 2008. године у Народном музеју у Аранђеловцу запослен је и кустос документариста, од када се перманентно ради на побољшању вођења документације музејских предмета. Кустос документариста и један кустос збирке прошли су обуку за рад у програму ETERNITAS.
Владан Миливојевић, кустос