НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

ЕТНОГРАФСКА ЗБИРКА

Формирање Етнографске збирке започето је 1984.године.
Од првих 28 предмета које је поклонила ОШ ''Шумадијски партизани'' збирка је до данас нарасла на преко 1000 предмета у чијој структури су заступљени сви видови материјалне културе традиционалног живота руралног и урбаног становништва овог дела Шумадије.
„Поред предмета сеоског и градског покућства,традиционалног одевања, привредних алатки и справа, друштвеног живота ...значајну место у збирци заузимају предмети занатског привређивања Аранђеловца.
Етнографска збирка је подељена на мање збирке по врстама материјала (дрво, метал ,керамика, текстил,папир), док су посебно издвојени занати и нематеријална култура.
У последњих неколико година започета су и проучавања музичког наслеђа као део ширег контекста прикупљања остатака нематеријалне културе, тако да се у фонотеци нашег музеја већ налази преко 5 сати традиционалног певања.
У начинима прибављања етнографских културних добара доминирају поклони у толикој мери да етнографска збирка представља праву поклон-збирку.Тим пре наш музеј дугује велику захвалност становницима општина Аранђеловац и Топола.
Мирослав Стефановић, кустос етнолог