НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

Објекти којима управља Народни музеј

 

Народни музеј Аранђеловац на мапи

google-map

РАДНО ВРЕМЕ
1. април – 31. октобар:
радним даном:
од 8,00 до 17,00
викендом и празницима:
9,00 до 17,00

 

1. новембар - 31. март:
радним даном:
од 8,00 до 16,00
викендом и празницима:
од 10,00 до 14,00

НАРОДНИ МУЗЕЈ АРАНЂЕЛОВАЦ

muzej spoljaНародни музеј у Аранђеловцу основан је 1981. године и смештен у наменски грађено здање чија се архитектура ослања на традиције народног градитељства Шумадије (пројектант Ф. Бајлон).

Своју основну делатност истраживања, проучавања, заштите и презентације покретних културних добара Народни музеј у Аранђеловцу реализује на територији двеју општина, Тополе и Аранђеловца. У концепцијском смислу, представља установу заштите комплексног типа са збиркама из области палеонтологије, археологије, етнологије, историје, историје уметности и нумизматике. Стручни рад је организован по службама, за сваку област истраживања и заштите. У оквиру Музеја ради и Одељење за конзервацију и рестаурацију.

Изложбена делатност Музеја одвија се у два простора: партерном (актуелна стална поставка ''Миленијуми'') и галеријском (изложба експоната савремене уметничке керамике из музејске збирке). Део изложбеног простора у партеру намењен је организовању тематских и гостујућих изложби.

Народном музеју у Аранђеловцу је, као управљачу, поверено на старање Заштићено подручје ''Пећина Рисовача''. Као значајно археолошко налазиште палеолитске старости Рисовача је проглашена културним добром од великог значаја, а због природних вредности - природним добром од изузетног значаја (споменик природе I категорије). Уређена по свим принципима савремене презентације, годишње прими преко 20.000 посетилаца. Такође, у надлежност Музеја спада и Окућница Илије Милошевића.

Педагошки рад Музеја један је од значајних сегмената рада кустоса и музејских водича. Посебна пажња се поклања едукативним радионицама за децу предшколског, основношколског и средњошколског узраста. Поред тога, организују се и радионице за одрасле, предавања, промоције музејских издања.

Музеј се бави и издавачком делатношћу – каталози збирки и изложби, монографије, водичи за Музеј и Рисовачку пећину и друге публикације; 2003. покренут је Зборник радова Музеја ''Шумадијски записи''.

 

УЛАЗНИЦЕ:
Пећина „Рисовача“: 200,00 динара   Музеј: 120,00 динара   Знаменито место ''Орашац'': 150,00 динара
Везана улазница: 400,00 динара

Улаз је бесплатан за особе са инвалидитетом, децу без родитељског старања
као и за колеге са ICOM картицом.