НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

Министарство културе и информисања у сарадњи са UNESCO-м обезбедило је средства за санацију штете од поплава маја 2014. године. Средства у износу од 1,8 милиона динара намењена су постављању адекватне подлоге, кречењу зидова, замени изложбених витрина, постамената и спољне столарије.
У септембру 2015. године завршен је већи део радова: замењена је спољна столарија,  витрине а изложбени простор музеја је окречен.