НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

У Народном музеју у Аранђеловцу у току је адаптација помоћних таванских просторија у два адекватно уређена  музејска депоа. Када буде завршено и опремање, у овим депоима биће смештене етнографска и палеонтолошка збиркa (привремено депонована у Природњачком музеју у Београду).
Захваљујући огромној помоћи Министарства културе и информисања у Народном Музеју у Аранђеловцу је током ове године саниран кров, извршена замена комплетне спољне столарије, постављање монтажног преградног зида и замена подне облоге у делу изложбеног простора, замењене су музејске витрине и постаменти, а сада се уређеју и депои.
Министарство културе и информисања и ове године суфинансирало је археолошка истраживања на локалитету Ђурине ћелије која организаовао Народни музеј из Аранђеловца.