НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

"Добро дошли гости мили...", изложба куварица из етнографске збирке Народног музеја у Аранђеловцу отворена је 28. јануара 2016. године у Музеју у Трстенику где ће гостовати до 1. марта 2016. године