НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

„Провинција постоји, заправо, само тамо где се људи мире са постојећим стањем“

Александар Ђоновић

adjСликар Александар Алек Ђоновић представља једну од најзначајнијих личности у историји културних збивања Аранђеловца током друге половине 20. века. Без његових врхунских организаторско-подстицајних способности културна и ликовна сцена града биле би засигурно много сиромашније. Ђоновићева доминација у готово свим сегментима културног живота Аранђеловца била је кључно полазиште за успон и афирмацију града у том времену.


На изложби „Имамо част, представљамо...“ Александар Ђоновић је заступљен са неколико остварења која су настала у различитим периодима његовог стваралаштва. Ово је прилика да се упознамо или подсетимо  уметничког опуса аутора чије је име обележило културни живот нашег града у другој половини прошлог века.