НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

Народни музеј неће радити са посетиоцима до завршетка радова на санацији крова. Средства за реализацију Пројекта санације крова обезбедили су Министарство културе и информисања, СО Аранђеловац и Народни музеј у Аранђеловцу.

 

У намери да заштићено подручје Споменика природе „Рисоваче“ уреди као парковски простор, а тиме изради и пешачку стазу којом би се посетиоцима могао понудити нов садржај – поткапина „Ледара“, Народни музеј је аплицирао за средства код Министарства пољопривреде и заштитне животне средине. Како је ово ресорно Министаство одбрило средства, данас је отпочела и реализација Пројекта археолошко-палеонтолошко-геолошког истраживања поткапине.

Опширније: ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТКАПИНЕ "ЛЕДАРЕ"

Министарство културе и информисања у сарадњи са UNESCO-м обезбедило је средства за санацију штете од поплава маја 2014. године. Средства у износу од 1,8 милиона динара намењена су постављању адекватне подлоге, кречењу зидова, замени изложбених витрина, постамената и спољне столарије.
У септембру 2015. године завршен је већи део радова: замењена је спољна столарија,  витрине а изложбени простор музеја је окречен.

Decja nedelja

Народни музеј позива све малишане да током манифестације (5-11- октобар 2015. године) са својим породицама бесплатно посете музеј и пећину "Рисовачу".