НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

Стручне службе Народног музеја Аранђеловац

ПЕДАГОШКА СЛУЖБА

   Педагошка служба Народног музеја обавља широк спектар послова у раду са музејском публиком у три објекта: Музеју, заштићеном подручју Споменик природе "Рисовача" (пећина Рисовача) и Окућници Илије Милошевића.
   Радници Педагошке службе тумаче изложбе у Музеју, воде посетиоце кроз пећину дочаравајући им, својом причом, атмосферу палеолита и леденог доба, а у Окућници Илије Милошевића објашњавају сврху објеката традиционалног народног градитељства. Креирају радионице и школице уз помоћ кустоса различитих струка, као и спољних сарадника, за децу и одрасле, инспирисане садржајем сталне изложбе "Миленијуми", "Свет керамике", наших тематских и гостујућих изложби. Поред тога, организују предавања и трибине, како у нашим објектима, тако и ван њих.
   Рад са публиком, посебно најмлађом, веома је инспиритиван. Велика пажња се посвећује раду с децом предшколског и школског узраста како би им се пружила прилика да на изложбама и догађајима у нашим објектима не буду само пасивни посматрачи. Подстиче се њихово активно учествовање у разгледању изложби и објеката, па макар то били и одговори на постављена питања током обиласка. Као традициналне, издвајамо Ускршњу радионицу на Велику суботу и радионице у оквиру Музејског дечјег лета (јул – август). Такође, реализују се и друге различите радионице приликом обележавања појединих датума везаних за културне и природњачке догађаје.
   Продајом сувенира и пропагандног материјала запослени шире лепе вести о нашој установи и делатности, па нам се задовољни посетиоци враћају и после неколико година.

Педагошку службу чине:
• Лила Дробац-Крстић, кустос, Окућница Илије Милошевића,
• Дивна Весић, виши водич, СП "Рисовача",
• Марко Грујић, водич, СП "Рисовача",
• Дејан Миланов, водич, СП "Рисовача" и
• Јелена Дунић Вујић, водич, Народни музеј