НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

Позивамо сараднике да своје прилоге за часопис „Шумадијски записи" бр. 8 Народног музеја у Аранђеловцу доставе до 1. септембра 2014. године

 

 

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДА

 

 

Контакт:

Владан Миливојевић,
секретар редакције
061 17 09 848

ШУМАДИЈСКИ ЗАПИСИ

Часопис Шумадијски записи, зборник радова Народног музеја у Аранђеловцу, покренут је 2002. године. Први број изашао је из штампе наредне, 2003. године. У Шумадијским записима објављују се радови из области археологије, историје, историје уметности, етнологије, музеологије, конзервације и других сродних научних дисциплина. У њима се, пре свега, обрађује прошлост Шумадије и граничних подручја, са нагласком на територију која је у надлежности Народног музеја у Аранђеловцу (општине Аранђеловац и Топола).

Главни и одговорни уредници:
Мирослав Стефановић (2002-2006), свеске I-III
Лила Дробац Крстић (2006-2011), свеска IV/V
Љубинка Недић (2011-2012), свеска VI
Зорица Петровић, МА (2012- ), свескеVII-VIII

Редакциони одбори:
(2002- 2013) др Раденко Лазаревић, др Момчило Митровић, мр Бојана Борић Брешковић, мр Радомир Ракић, Љубица Ранковић, секретар (2002-2010), Владан Миливојевић, секретар  (2010- ) (2013 - ) др Раденко Лазаревић, проф. др Михаило Милинковић, др Александар Булатовић, мр Бојана Борић Брешковић, др Момчило Митровић, проф. др Љиљана Гавриловић, Гордана Митровић, Владан Миливојевић, секретар

(2010- ) Шумадијски записи су 2013. године уврштени на листу категорисаних научних часописа Србије, у категорији научни часопис (М53)

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДА

Шумадијски записи бр. 1

sumadijski zapisi1

Шумадијски записи бр. 2

sumadijski zapisi2

Шумадијски записи бр. 3

sumadijski zapisi3

Шумадијски записи бр. 4-5

sumadijski zapisi4-5

Шумадијски записи бр. 6

Sumadijski zapisi VI

Шумадијски записи бр. 7

sumadijski zapisi VII