НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

ЗБИРКА НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА 18. И 19. ВЕКА

У Збирци надгробних споменика налази се неколико белега 18. и 19. века: надгробник Бошка Милутиновог (1763), село Бања; Јована Мартиновића (1764), Брезовачка црква; Митра Чурулича (крај 18. в.), Блазнава; Јована Ћирића (1818), из порте Буковичке цркве, и неколико споменика без натписа, међу којима су и тзв. студенички крсташи, који се истичу посебном израдом и клесаном орнаментиком.
Владан Миливојевић, кустос